Komentované prohlídky

Komentované prohlídky výstavy Jan Hus 1415/2015

s odborníky z Husitského muzea v Táboře

ve čtrnáctidenních intervalech vždy ve čtvrtek od 17 hod.


9. 7. doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
vedoucí archeolog

23. 7. Mgr. Jitka Vandrovcová
kurátorka a historička moderních dějin

6. 8. Mgr. Lenka Vandrovcová
kurátorka a historička novějších dějin

20. 8. Mgr. František Janda
archeolog

3. 9. prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
historik umění, externí spoluautor výstavy

17. 9. Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
kurátor výstavy, církevní historik

1. 10. PhDr. Miloš Drda, CSc.
archeolog

15. 10. PhDr. Zdeněk Vybíral, PhD.
kurátor, historik raně novověkých dějin


Husitské muzeum v Táboře,
gotický sál Staré táborské radnice, Žižkovo nám. 1, Tábor


Vstupné stejné jako na výstavu (100 / 60 Kč)