Koncert Schola Gregoriana Pragensis

Koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis

ZPÍVEJME, VĚRNI SPOLEČNĚ

spojeno s dernisáží výstavy

Husitské muzeum v Táboře,
gotický sál Staré táborské radnice, Žižkovo nám. 1, Tábor

čtvrtek 29. 10. 2015 od 18 hod.

vstupné 200 / 150 Kč
(v předprodeji 160 / 120 Kč)

Fotogalerie