Flaciova edice spisů Jana Husa a Jeronýma Pražského (1558)

Spisy Jana Husa a Jeronýma Pražského (1558)

Ioannis Hus, et Hieronymi Pragensis confessorum Christi historia et monumenta, partim annis superioribus publicita, partim nunc demum in lucem prolata et edita … (Altera pars. Additae sunt narrationes de condemnatione iniusta, et indigo supplicio Ioannis Hus, et Hieronymi Pragensis ab incertis authoribus …) Impressa Norinbergae : in Officina Ioannis Montani. et Vlrici Neuberi. Anno Domini M.D.LVIII.

Starý tisk je prvním souborným vydáním spisů M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského, které pořídil humanista Matthias Flacius Illyricus (Matija Vlačić, 1520 – 1575) a vydal je Johann Berg v Norimberku roku 1558. Tato edice vznikla v prostředí luterské reformace a dodnes je zdrojem pro moderní kritické edice Husových textů. Výtisky tohoto vydání se nacházejí v několika významných knihovních a muzejních sbírkách Evropy i světa. V ČR je Husitské muzeum v Táboře (po Národní knihovně ČR, Knihovně Národního muzea v Praze a Vědecké knihovně v Olomouci) čtvrtou institucí, která dílo vlastní.

Vystavený exemplář je vázán do renesanční celokožené vazby (z vepřovice na dřevěných deskách) s vročením 1599 a je dochován v dobrém stavu. Text obsahuje tři dřevořezové ilustrace (dvakrát se opakuje výjev Upálení M. Jana Husa, na třetí je Upálení M. Jeronýma Pražského) a četné dřevořezové iniciály.

Pro historické knižní fondy Husitského muzea byl starý tisk pořízen koupí (původně od soukromého vlastníka z Německa) koncem loňského roku díky dotaci Ministerstva kultury ČR. Významným způsobem doplňuje sbírku literárních husitik muzea.

Fotogalerie