Iluminace s výjevem upálení Jana Husa

V pátek 14. 8. byly do Husitského muzea v Táboře dopraveny dva vzácné originály z Knihovny národního muzea v Praze, které budou po omezenou dobu vystaveny v rámci výstavy Jan Hus 1415/2015 v Táboře. Jedná se o unikátní celostranné iluminace v rukopisech české církve podobojí ze 16. stol. s vyobrazením upálení Jana Husa.

Jedním z nich je dochovaný zlomek tzv. Kaňkovského graduálu, který obec Kaňk u Kutné Hory v pražské dílně Fabiána Puléře v letech 1559-1561. Výjev je pojat v dynamické kompozici bohaté na množství postav a doplněné zlaceným rámečkem. Dalším je tzv. Kancionál Kaple betlémské Písně chval božských z roku 1587, jejž malířskou výzdobou opatřil iluminátor Adam Cibus. Obě monumentální iluminace byly výtvarným doprovodem pro liturgické zpěvy ke svátku Jana Husa, který byl utrakvistickou církví slaven jako svatý mučedník ve výroční den upálení, 6. července.

Z důvodu nutné ochrany před vlivy prostředí, zejména působení světla, lze rukopisné památky na pergamenu vystavovat pouze vyjímečně a po omezenou dobu. Po celou dobu trvání výstavy jsou oba předměty zastoupeny kopiemi. originály mohou návštěvníci výstavy Jan Hus 1415/2015 shlédnout od soboty 15. 8. do neděle 23. 8. 

Jakub Smrčka

Fotogalerie
  • Písně chval božských, tzv. Kancionál kaple betlémské, iluminátor Adam Cibus
  • Zlomek pravděpodobně Kaňkovského graduálu, iluminátor Fabián Puléř