Oltářní křídla z Roudník

Oltářní křídla z Roudník na výstavě Jan Hus 1415/2015

Dvě oboustranně malovaná křídla původního pozdně gotického retáblu, který vznikl pravděpodobně v některé pražské dílně počátkem poslední čtvrtiny 15. stol. a byl určen zřejmě pro utrakvistický kostel sv. Václava v severočeských Roudníkách u Ústí nad Labem. Zde byla křídla druhotně použita jako součást barokního oltáře, desky byly seříznuty a opatřeny vrstvou barokního mramorování. Díky tomu přečkaly rekatolizační období v 17. a 18. stol s cílenou likvidací památek s vizuální symbolikou české reformace. Desky byly objeveny roku 1966, novodobý rám byl připojen při restaurování díla. Poslední restaurování proběhlo v letech 2013/2014, ak. mal. Naděžda Mašková a ak. mal. Miroslav Křížek, Praha.

Unikátně dochovaný ikonografický koncept retáblu je dokladem vývoje a sebepochopení české utrakvistické církve: Mistr Jan Hus je přiřazen do společnosti prvomučedníků křesťanské církve, sv. Jakuba, sv. Šebestiána a sv. Vavřince, k jehož martyriu je Husovo upálení postaveno do přímé paralely. Atributem Husova mučednictví je kacířská čepice, Hus sám je znázorněn v rámci převládající české ikonografické tradice tohoto období jako bezvousý kněz v bílé albě.

Schématický popis:

  • Křídlo 1 (levé), strana A (vnitřní): Stětí sv. Jakuba Většího, Upálení sv. Vavřince
  • Křídlo 2 (pravé), strana A: Umučení sv. Šebestiána, Upálení M. Jana Husa
  • Křídlo 1, strana B (vnější): Sv. Jakub Větší, Sv. jáhen Vavřinec
  • Křídlo 2, strana B: Sv. Jakub Menší, Sv. jáhen Štěpán

Provedení, uložení:

tempera, lipové dřevo, zlacení, každá deska 179 cm x 82 cm s rámem, 162 cm x 68 cm bez rámu

Husitské muzeum v Táboře, podsbírka Obrazy a plastiky, inv. č. OP 4335 (deska 1) a OP 4336 (deska 2)

Fotogalerie
  • Oltář z Roudník, před r. 1486, levé vnitřní křídlo
  • Oltář z Roudník, před r. 1486, pravé vnitřní křídlo
  • Oltář z Roudník, před r. 1486, levé vnější křídlo
  • Oltář z Roudník, před r. 1486, pravé vnější křídlo