• Výstava Jan Hus 1415/2015

    Od 6. června. do 31. října. 2015 pořádá Husitské muzeum v Táboře v budově Staré táborské radnice expozici u příležitosti upálení Mistra Jana Husa s názvem Výstava Jan Hus 1415/2015. Rozsáhlá výstava o životě a díle jedné z našich nejvýznamnějších historických osobností obsahuje unikátní exponáty, z nichž mnohé dosud nebyly vystaveny. Do Tábora jsou zapůjčeny sbírkové předměty z celé České republiky i zahraničí. K unikátním exponátům bezesporu náleží zejména pozdně gotická oltářní křídla z Roudník (Husitské muzeum), oltářní deska z Vlíněvsi (Lobkowiczké sbírky) a predela z Chrudimi (Regionální muzeum v Chrudimi) ústřižek tzv. „Husova pláště“ (Musée Unterlinden Colmar / Francie) nebo Brožíkův obraz Hus před koncilem kostnickým (Národní galerie v Praze) a množství dalších jedinečných předmětů. Více
  • Betlémská kaple v Praze 1402-1412

    Film Jan Hus

    Úvodní animovaný film k výstavy můžete shlédnout on-line. Více