Husitské muzeum v Táboře / Hussitenmuseum in Tábor

Stará radnice / Altes Rathaus

Žižkovo náměstí 1, Tábor

Tel.: (+420) 381 254 286

objednavky@husitskemuzeum.cz

geöffnet täglich 9 - 17