Výstavní projekt Jan Hus 1415/2015 představuje největší husitskou výstavu v rámci projektu Jižní Čechy husitské, současně také nejrozsáhlejší výstavu věnovanou Janu Husovi mezi projekty institucí zřizovaných Ministerstvem kultury a také zatím nejobsažnější výstavu v dějinách Husitského muzea v Táboře. Téma Jana Husa a jeho tradice tím však nelze vyčerpat, o čemž svědčí i mnohé další realizované i připravované výstavní projekty. Táborská výstava o životě, díle a významu Jana Husa v evropském i světovém kontextu se koná pod záštitou premiéra ČR Bohuslava Sobotky, ministra kultury ČR Daniela Hermana, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a rady města Tábora. Ve výstavních sálech o celkové rozloze přes 660 m2 návštěvníci naleznou doklady o Husově životní dráze, působení na univerzitě, sporu s církví, cestě do Kostnice, vystoupení na koncilu a jeho upálení, Husově významu pro českou a evropskou reformaci i o jeho místu v historické paměti moderního českého národa. Pro děti a jejich doprovod jsou v atraktivním prostředí středověkých sklepení připraveny dvě zážitkové místnosti, které zpřístupní jednotlivá témata výstavy hravou formou. Nabídnou bohatě ilustrované panely s interaktivními prvky, stanoviště s rozmanitými úkoly, Husovu pracovnu i Husovo vězení.

Impressum

Jan Hus 1415/2015
Výstava k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa.

Husitské muzeum v Táboře

6. 6. – 31. 10. 2015

Záštita:

ing. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Rada města Tábora

Partneři výstavy:

Město Tábor

Národní muzeum

Národní galerie v Praze

hlavní kurátor / produkce:

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

odborná spolupráce:

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

autorský tým:

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

RNDr. Daniel Abazid

Mgr. Lenka Zajícová

Mgr. Lenka Vandrovcová

Mgr. Jitka Vandrovcová

Mgr. Josef Makoč

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

spolupráce na realizaci:

Božena Pražáková

Bc. Pavla Tůmová

Jiří Pražák

Mgr. František Janda

Mgr. Markéta Šálová

Ondřej Pavlík, DiS.

Jan Trachta

Martin Kovář

Zdeněk Prchlík

architektka:

ing. arch. Monika Krausová

grafika a www:

Gustav Fifka,

studio Viva Design, s.r.o., Tábor

www.vivadesign.cz

tisk a aplikace grafických prvků:

Ondřej Mácha, Propagace MASTR, s. r. o.
mastr-tabor.webnode.cz

fotograf:

Zdeněk Prchlík

restaurátorské práce:

Ivana Petrová

Markéta Pavlíková, Ph.D.

Aleš Slavík

film:

Jan Míka (režie, scénář, animace)

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (spolupráce na scénáři)

www.filmofon.cz

Mapa památných míst spjatých s odkazem Mistra Jana Husa:

RNDr. Daniel Abazid

Mgr. Lenka Vandrovcová

Mgr. Jitka Vandrovcová

Mgr. Petr Šťovíček

dětský program, Muzeum na kolečkách, zážitková místnost:

Mgr. Josef Makoč

dioráma „Richentalova kronika“:

Jana Bačová, Dalibor Bača

truhlářské práce a instalace:

Petr Bábuněk, Antonín Netáhlo, Česká dvířka, s.r.o.

Bc. Michal Bielik, RE-IN, spol. s r. o. Mladá Vožice

výstavní osvětlení:

Vladimír Dohnal, Etna iGuzzini, s.r.o.,

www.etna.cz

vitríny:

Ing. Zdeněk Bláha, Bláha ús, s. r. o.

www.regal.cz

přeprava zapůjčených exponátů:

Kunsttrans Praha, s.r.o.,

www.kunsttrans.cz

modelářské práce:

Tobáš Přibyl, RUBEUS, s. r. o.

www.rubeus.cz

3D dokumentace a multimédia:

Jiří Šindelář – Bohuslav Vácha, GEO-CZ, s. r. o.

www.geo-cz.com

produkční spolupráce (PR):

Bc. Eva Křížová

Bc. Ivana Kerlesová

Mgr. Václav Kodým

propagace:

Adjust Art, s. r. o., www.adjustart.cz

Rengl s. r. o., www.rengl.cz

WIP Reklama, s. r. o., www.wipreklama.cz

finanční zajištění:

Česká republika Ministerstvo kultury

Husitské muzeum v Táboře

Jihočeský kraj (projekty "Encyklopedická mapa míst v ČR spojených s husitskou tradicí a minulostí" a "Zpřístupnění tématu Jana Husa a jeho doby hravou formou")

Město Tábor

Zápůjčky exponátů

Archaia Praha, o. p. s.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha, v. v. i.

Česká spořitelna, a. s.

Galerie hlavního města Prahy

Jihočeský klub sběratelů v Táboře

Lobkowiczké sbírky, o. p. s.

Městské muzeum Počátky

Městské muzeum a galerie Polička

Musée Unterlinden Colmar / France

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum města Brna

Národní galerie v Praze

Národní muzeum

Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v hl. městě Praze

Národní pedagogické muzeum a Knihovna Jana Amose Komenského v Praze

Regionální muzeum v Chrudimi

Sklářské muzeum v Novém Boru

Státní oblastní archiv v Třeboni

Státní okresní archiv Tábor

Státní okresní archiv Tachov

TJ Sokol Horní Tříč, Vysoké nad Jizerou

Západočeská galerie v Plzni

soukromé sbírky