• Iluminace s výjevem upálení Jana Husa

    V pátek 14. 8. byly do Husitského muzea v Táboře dopraveny dva vzácné originály z Knihovny národního muzea v Praze, které budou po omezenou dobu vystaveny v rámci výstavy Jan Hus 1415/2015 v Táboře. Jedná se o unikátní celostranné iluminace v rukopisech české církve podobojí ze 16. stol. Více
  • Oltářní křídla z Roudník na výstavě Jan Hus 1415/2015

    Oltářní křídla z Roudník

    Dvě oboustranně malovaná křídla původního pozdně gotického retáblu, který vznikl pravděpodobně v některé pražské dílně počátkem poslední čtvrtiny 15. stol. a byl určen zřejmě pro utrakvistický kostel sv. Václava v severočeských Roudníkách u Ústí nad Labem. Více

Stránky