Tzv. "Husův hrneček"

Exponát s tmto názvem budí nejen zájem, ale také zmatky. Nález sezimoústeckého učitele a průkopníka archeologie Josefa Švehly z centra Sezimove Ústí byl sto let tradován jako "Husův hrneček" proto, že na jeho spodním okraji se nachází nápis s českým začátkem písně Králi slavný, Kriste dobrý. Tuto píseň možná složil nebo otextoval přímo Jan Hus a známe ji z Jistebnického kancionálu. Hliněná nádobka má tvar tzv. koflíku, který patřil k běžnému nádobí.  Pod horním okrajem koflíku se nachází latinský text, který je začátkem prosté modlitby vztahující se ke svátosti Večeře Páně. Vzhledem k místu nálezu a známým okolnostem lze považovat za pravděpodobnou hypotézu, že se jedná o obřadní nádobu užívanou prvními husity v Sezimově Ústí mezi lety 1415 a 1419, kdy zde fungovala první husitská obec pod ochranou Anny z Mochova. Místní tradice mohla zachovat a posilovat tradici a vzpomínku na působení Jana Husa, který na Kozím hrádku a v Sezimově Ústí pobýval v letech 1413-1414.

K nálezu byla publikována podrobná studie Miloš Drda – Rudolf Krajíc: Tzv. Husův hrneček – originál nebo dokonalý padělek? In: Husitský Tábor Supplementum 1. Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papežská lateránská univerzita Řím, 15. – 18. prosince 1999). Edd.: Miloš Drda – František J. Holeček – Zdeněk Vybíral. Tábor 2000, str. 505-601.

Fotogalerie